Inspraak

We organiseren inspraak op alle democratische niveaus. We willen waken voor een ‘participatie- elite’ en hebben oog voor Amsterdammers die niet politiek betrokken willen zijn, maar wel aan de stad ‘deelnemen’ door andere activiteiten en verenigingen. Elke Amsterdammer moet weten wat wanneer besloten wordt. Die informatie moet gemakkelijk beschikbaar zijn en we mogen niet verzanden in een wirwar aan processen en continu veranderende pilots.

  • Samen met stadsdelen zorgen we voor goede informatievoorziening voor inwoners, waar ze helder verteld wordt wie wat, waarom en wanneer besluit. Een track & trace-systeem voor beleidsontwikkeling zou hiervoor een geschikt instrument kunnen zijn.
  • Informatie wordt ook toegankelijker voor de internationals in de stad door meer Engelstalige communicatie.
  • Het raadsinformatiesysteem wordt toegankelijk en laagdrempelig.
  • We stellen burgerfora en -beraden ook in voor stadsdelen en we experimenteren met vormen als burgerbegrotingen.
  • We willen meer aandacht voor het kleine. Inwoners moeten laagdrempelig kunnen meedenken wanneer bijvoorbeeld hun eigen straat wordt aangepakt.
  • Er komt een digitale jongerenraad van 12-16 jaar, naar het voorbeeld van de Raad van Europa.
  • Raadsleden en stadsdeelcommissies krijgen middels een hoorzitting voor kandidaat- wethouders en stadsdeelbestuurders meer inspraak in gekozen bestuurders.
  • We investeren in lokale omroepen en media voor een goede lokale en regionale democratische controle.