Inclusief en veilig leerklimaat

Op alle onderwijsinstellingen van Amsterdam, inclusief mbo-stageplekken, is sprake van een veilige omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Op mbo’s, hogescholen en universiteiten is geen ruimte voor seksuele intimidatie en discriminatie. We gaan het gesprek aan om de inclusiviteit te verbeteren, vieren meertaligheid en feestdagen waar een meer diverse groep Amsterdammers zich thuis bij voelt. Daarbij hebben we nadrukkelijk aandacht voor eerstegeneratiestudenten en doorstromers.