Een zorgzame en beschermende stad

  • We zien Amsterdam ook als een zorgzame en beschermende stad. Een stad die opkomt voor haar inwoners, met name voor haar kwetsbare inwoners. We streven naar een overheid die haar inwoners vertrouwt en oplossingen biedt aan Amsterdammers die vastzitten in het systeem;
  • Amsterdam blijft een thuishaven voor vluchtelingen. De gemeente biedt hen actief de kans om als aanvulling op het taalprogramma bij inburgering aan verschillende taalprojecten mee te kunnen doen;
  • We doen er alles aan statushouders snel aan het werk te helpen, door de handen ineen te slaan met maatschappelijke organisaties wiens aanpak aanvullend is op die van de gemeente zelf;
  • We willen extra opvang realiseren voor economisch dakloze personen, bijvoorbeeld in passantenhotels of door projecten als onder de pannen. Voor overige dakloze personen pleiten wij voor goede spreiding over alle steden. Voor elke dakloze persoon moet de gemeente Amsterdam voor een periode van minimaal negen maanden een briefadres beschikbaar stellen. Daarnaast worden er alternatieven gezocht voor het gebruik van hostile architecture;
  • Amsterdam gaat intensiever samenwerken met partners in Oost- en Midden-Europa om dakloze migranten uit deze regio’s beter te begeleiden;
  • Rechtsbescherming blijft belangrijk voor D66. Met name in kwetsbare buurten moet het recht naar de mensen gebracht worden. Daarom investeren we verder in de buurtrechter;
  • Er komen concrete oplossingen voor Amsterdammers die vastzitten in het bureaucratische gemeentelijke systeem. Daarbij wordt ingezet op snel en doortastend handelen van ambtenaren die ook de kwetsbaarheid van bureaucratische systemen durven en kunnen aankaarten;
  • Wanneer de gemeente risico gestuurd toezicht inzet, mogen o.a. etniciteit, religie en overige uiterlijke kenmerken daar geen onderdeel van zijn. We willen bovendien voorkomen dat door wijkgerichte aanpakken verschillende etnische groepen vaker worden gecontroleerd en daarmee gediscrimineerd. Daarom zijn en blijven we fel tegen preventief fouilleren zonder directe dreiging van gevaar.