Een toegankelijke stad

  • De stad moet toegankelijk en inclusief zijn voor iedereen, ook voor inwoners en bezoekers met een beperking. We willen verbetering van rolstoeltoegankelijkheid van de stad en faciliteiten, meer openbare toiletten en inzet op een app als HogeNood. Bij nieuwe faciliteiten verwachten we dat de gemeente een toegankelijkheids-check doet;
  • We willen polarisatie in de stad tegengaan met campagnes en door ervaringsdeskundigen in te zetten;
  • De gemeente communiceert in het Engels en Nederlands, en waar nodig in andere talen. We zien de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor meer-/anderstaligen als een verrijking.