Een baan vinden

Er zijn genoeg Amsterdammers die graag willen werken, maar om verschillende redenen geen baan kunnen vinden. Voor een betere begeleiding, moet de gemeente weer een gezicht hebben met lokale ‘werkpunten’ in de wijk. Ook moet worden tegengegaan dat werkgevers geen baan aanbieden op basis van achtergrond of achternaam. In Amsterdam is geen ruimte voor arbeidsdiscriminatie. 
Arbeidsmarktbegeleiding moet zichtbaar en toegankelijk zijn. We vergroten de zichtbaarheid van bestaande faciliteiten, en in wijken waar het nodig is gebruiken we gebouwen van buurtteams of leegstaande panden om overheid en relevante organisaties samen te brengen om mensen de weg te wijzen naar de arbeidsmarkt. We zorgen ook voor betere toegankelijkheid, zoals een speelplek voor kinderen op locatie.

  • Coachingstrajecten voor werkzoekende jongeren worden verstevigd. Ook kijken we hoe dergelijke programma’s uitgebreid kunnen worden voor andere doelgroepen.
  • Arbeidsdiscriminatie moet stoppen: we voeren zero tolerance beleid, we spreken 1350 organisaties aan op hun gedrag en bieden handvatten voor verbetering.
  • De gemeente heeft een voorbeeldrol te vervullen in het tegengaan van arbeidsdiscriminatie. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten in het eigen personeelsbestand van de gemeente opgenomen worden. We pleiten ervoor om de handen ineen te slaan met maatschappelijke organisaties wiens aanpak aanvullend is op die van de gemeente zelf, om zo mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zoals statushouders aan het werk te helpen.