Duurzame economie

Voor D66 gaan groen en groei hand in hand. Duurzame ontwikkelingen zorgen voor innovatie en banen. De komende jaren blijft Amsterdam investeren in duurzaamheid en neemt een aanjagende rol om de energietransitie te versnellen. Dat doen we door te zorgen voor voldoende investeringen, ruimte en talent.

  • We betrekken burgers, bedrijven en onderwijsinstellingen bij de energietransitie door ze proactief helderheid te bieden en ruimte te geven om te experimenteren met nieuwe energievormen. Dit zorgt voor ondernemerschap, werkgelegenheid en rendement.
  • De decentrale energievoorziening blijft voor minstens de helft in lokale handen en we onderzoeken hoe omwonenden mee kunnen profiteren.
  • Het circulaire economie beleid kan wat D66 betreft nog steviger. Naast de inzet op voedsel, organische reststromen, consumptieartikelen en de gebouwde omgeving, intensiveren we de samenwerking met de grotere industrie en bedrijventerreinen om ook op industrieel niveau de circulaire ambities te realiseren.
  • We stimuleren en faciliteren deelgebruik van vervoermiddelen met het waarborgen van de toegankelijkheid van de openbare ruimte en leefbaarheid in de stad.