Digitale overheid

Een sterke democratie is een digitale democratie. D66 is trots op de investeringen die in Amsterdam al zijn gedaan op het gebied van de digitale overheid en het gebruik van data in de publieke ruimte. Als je nu op de website van de gemeente Amsterdam komt, zie je vooral de diensten en services die worden aangeboden en relatief weinig over de democratische processen in de stad, dat moet wat D66 betreft anders. We houden oog voor degenen die niet mee kunnen komen en voor de veiligheid van alle inwoners.

  • De digitale diensten en informatie van de overheid zijn inclusief en ook beschikbaar voor mensen met een beperking en/of laaggeletterde mensen.
  • Ook het aanbieden van niet-digitale diensten blijft op peil voor Amsterdammers die dat nodig hebben. Daarnaast zetten we bij deze groep ook in op het ontwikkelen van digitale vaardigheden en weerbaarheid.
  • We zijn alert op de privacy van alle Amsterdammers en zetten de ‘Agenda Digitale Veiligheid’ voort.
  • We zetten in op de principes van het Tada Manifest: inclusief, zeggenschap, de menselijke maat, legitiem en gecontroleerd, open en transparant, van iedereen – voor iedereen.
  • Veilig internetten. Er komt een campagne met als doel alle Amsterdammers te informeren hoe ze zichzelf in een paar stappen online beter kunnen beschermen.