Dicht de politieke kloof tussen burger en bestuur

De Amsterdamse situatie met verschillende buurten, wijken, stadsdelen en de centrale gemeente is uniek voor Nederland. Buurten weten vaak het beste wat goed is voor hun wijk of stadsdeel.

  • We geven buurthuizen, wijkraden, stadsdelen en inwoners de ruimte voor initiatieven. Daarbij waken we voor de valkuil van een ‘participatie-elite’.
  • Stadsdeelcommissies beschikken over eigen bevoegdheden en bijbehorend budget voor de wijk.
  • We onderschrijven de veertien waarden van Weesp en zorgen voor een goede integratie in de gemeente zonder de afstand tussen burger en bestuur te vergroten.