Belang van mensenrechten

  • Mensenrechten zijn er voor iedereen. En realisering van mensenrechten is nooit af. Daarom pleiten wij voor een Amsterdams actieplan mensenrechten, in navolging van het landelijk actieplan mensenrechten;
  • Meer aandacht voor burgerschap, burgerschaps- en mensenrechtenonderwijs;
  • We blijven ons hard maken voor Amsterdam als Shelter City.