Amsterdam rainbow capital of the world

Het is onze ambitie om van Amsterdam de rainbow capital of the world te maken, voor iedereen binnen de Pride-gemeenschap. We blijven aandacht houden voor de vrijheid en veiligheid van onze LHBTIQ+ gemeenschap. We accepteren geen geweld en andere vormen van intimidatie. Ook de komende vier jaar zetten we ons keihard in om de vrijheid en veiligheid van LHBTIQ+ personen te bevorderen.

  • Om de ambitie van rainbow capital of the world te onderstrepen willen we een groot LHBTIQ+ event zoals de Gay Games, Europride of World pride naar Amsterdam halen;
  • Alle LHBTIQ+ subgemeenschappen verdienen aandacht, desalniettemin is er specifieke inspanning vereist voor bijvoorbeeld transgender personen, intersekse personen, LHBTIQ+ personen met een biculturele achtergrond, LHBTIQ+ vluchtelingen en roze ouderen. Dit vraagt om een intersectionele benadering van alle relevante beleidsvraagstukken;
  • Er komt een actieplan voor transpersonen waarin de gemeente zich onder andere hard maakt voor de acceptatie van transpersonen, de hoge werkloosheid aanpakt en mentale gezondheid bevordert;
  • De gemeente steunt naast generieke LHBTIQ+ belangenorganisaties ook zelforganisaties en initiatieven die bijdragen aan de emancipatie van deze gemeenschap;
  • LHBTIQ+ jongeren moeten zich welkom, prettig en veilig voelen in de stad en op school. Zij moeten zich welkom voelen en welkom zijn op de school van hun keuze. Scholen mogen deze jongeren niet weigeren, hen niet dwingen uit de kast te komen of conversietherapeutische of celibataire ‘oplossingen’ propageren. Dat geldt ook voor religieuze en andere levensbeschouwende instellingen. Waar dat niet zo is, verwachten wij dat de gemeente stevig optreedt. De gemeente moet inzetten op accurate voorlichting, onafhankelijke vertrouwenspersonen en handhaving bij niet-naleving;
  • LHBTIQ+ jongeren hebben een grotere kans dakloos te worden, zij moeten passend opgevangen en geholpen worden;
  • Wij zetten ons in voor een omgeving waarin LHBTIQ+ personen die – bijvoorbeeld wegens een combinatie van non-discriminatiegronden – kwetsbaar kunnen zijn, zoals mensen van kleur, bi-culturele en religieuze LHBTIQ+ personen en LHBTIQ+ asielzoekers, -ouderen, mensen met een beperking, transgender, intersekse, en bi+ personen, zich veilig en prettig voelen. Activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden voor deze groepen worden ondersteund in beleid en met budget.
  • De gemeente bevordert dat zorginstellingen in alle stadsdelen LHBTIQ+ vriendelijke en gendersensitieve zorg bieden, bijvoorbeeld met een Roze Lopercertificaat. Wanneer er in de gemeente een asielzoekerscentrum is, bevordert de gemeente de veiligheid van LHBTIQ+ personen daar.
  • Zonder zichtbaarheid geen acceptatie. De gemeente bevordert zichtbaarheid onder meer door evenementen te ondersteunen, door ook foto’s van LHBTIQ+ personen te tonen in gemeentelijke folders en informatiemateriaal, door op Coming-Outdag en andere momenten de regenboogvlag te hijsen en met het initiëren van regenboogzebrapaden in alle stadsdelen.