Aanpak Binnenstad: ‘Werk samen met ondernemers en kennisinstellingen’

Om de leefbaarheid in de binnenstad te beschermen, pleit voor D66 goede samenwerking tussen partijen, zoals gemeente, bedrijven, bewoners en (kennis-)instellingen, om dit te stimuleren heeft D66-raadslid Erik Schmit verschillende voorstellen gedaan. Schmit: “Onze binnenstad trekt elk jaar miljoenen bezoekers, uit binnen- en buitenland. Dit zet de leefbaarheid onder druk. Om de balans in de binnenstad te beschermen is samenwerking tussen de betrokken partijen belangrijk: door data te delen, kennisinstellingen te betrekken en afspraken te maken over winkeldiversiteit.”

Handen ineenslaan

De enorme toestroom van toeristen maakt dat de leefbaarheid in onze binnenstad onder druk staat. En dat de Amsterdammer de binnenstad steeds vaker mijdt. Dat komt door overlastgevende toeristen – de spreekwoordelijke piemelpakken. Maar ook door de drukte an sich, het verschralende winkelaanbod en de rotzooi die mensen veroorzaken. Om het tij te keren is Amsterdam in 2020 van start gegaan met de Aanpak Binnenstad, waarin verschillende maatregelen worden genomen. Een programma met een lange termijn horizon, waarbij het van belang is dat alle partijen de handen ineenslaan, voor een duurzame toekomst van de binnenstad. 

Voorstellen

Om de samenwerkingen te stimuleren heeft Schmit verschillende voorstellen gedaan. Zo stelt hij voor om samen met ondernemers en vastgoedeigenaren afspraken te maken, om een divers winkelaanbod te stimuleren en ondermijning tegen te gaan. Ook ziet D66 toekomst in de samenwerkingen met het bedrijfsleven en de wetenschap, daarom stelt hij voor om bij conferenties over de Aanpak Binnenstad – naast kennisinstellingen – ook het bedrijfsleven uit te nodigen. Daarnaast roept hij bedrijven op om data te delen met Amsterdam, voor een beter inzicht in piekdrukte en bezoekersstromen. Waardoor publieke middelen, zoals handhaving en schoonmaak, beter ingezet kunnen worden en helpt bij het inzichtelijk maken van het effect van maatregelen.