Samenwerking met links en rechts bij de begroting


De begroting van 2023 wordt vastgesteld in de gemeenteraad. D66 heeft een raadsmeerderheid voor voorstellen gericht op middeninkomens, preventie en seksueel geweld. Het is gelukt linkse en rechtse partijen samen te laten werken om de kindregelingen naar 150% van het sociaalminimum te brengen. Fractievoorzitter Ilana Rooderkerk: ‘‘Stijgende lasten zijn ook voor middeninkomens een groeiend probleem. Met de uitbreiding van de kindregelingen kunnen we hen helpen kleding of schoolspullen te betalen. Daarnaast bieden we meer essentiële PrEP-zorg om wachtlijsten te verkleinen. We breiden de seksuele voorlichting en weerbaarheid voor meiden uit en we gaan seksueel geweld tegen. Het is goed dat in de gemeenteraad links en rechts de verbinding aangaan. Op die manier boeken we belangrijke resultaten voor Amsterdammers.’’

Hulp voor kinderen uit gezinnen met lage middeninkomens

Stijgende prijzen raken niet alleen minimahuishoudens maar ook gezinnen met middeninkomens nu ongekend hard. Na het eerdere voorstel van D66 om de hulp van maatschappelijke organisaties uit te breiden naar kinderen uit hulpbehoevende middeninkomens, is nu met de VVD een meerderheid gevonden van rechts tot links om de kindregelingen op te rekken van 120% naar 150% van het sociaalminimum. Ook worden 600 extra fietsen uitgedeeld aan kinderen wiens ouders geen fiets kunnen betalen en komt er komend jaar gratis OV voor kinderen tot 12 jaar op zaterdag. Ilana Rooderkerk: ‘‘Kinderen uit gezinnen met middeninkomens dreigen tussen wal en schip te vallen. In deze tijd van stijgende prijzen hebben ouders niet altijd meer het geld voor sportclubs of muziekles van kinderen en zijn de kosten van een kinderfiets of OV voor de wedstrijd of museum bezoek op zaterdag ook een obstakel. Ik ben blij dat we door samenwerking in de raad meer kinderen kunnen helpen.’’

Meer geld voor seksuele voorlichting, meldpunt seksueel geweld en PrEP

Van de Amsterdamse vrouwen krijgt 29% te maken met seksueel geweld of intimidatie. Bij veel van hen leidt dit tot emotionele of psychische problemen. Om dit probleem structureel te bevechten moeten we jong beginnen, met goede seksuele voorlichting met aandacht voor wensen en grenzen. Door het voorstel van D66 wordt er 400.000 euro extra vrij gemaakt voor seksuele voorlichting en investeren we 200.000 euro in het vergroten van de bekendheid van het meldpunt Centrum Seksueel Geweld (CSG). Rooderkerk: ‘‘Met seksuele voorlichting die verder gaat dan alleen het biologische, maar ook genderdiversiteit, seksuele diversiteit en omgangsvormen betrekt, zorgen we dat de nieuwe generatie Amsterdammers opgroeit met de overtuiging dat iedereen vrij is om te zijn wie die is, en te houden van wie die houdt met respect voor zichzelf en de ander.” Daarnaast is door het voorstel van D66 250.000 euro extra vrijgemaakt om de wachtlijsten voor het HIV-preventie middel PrEP te verkorten.