Geef Amsterdammer recht op herstel van een fout

Het moet voor Amsterdammers mogelijk worden om een fout te herstellen, dat stelt D66-raadslid Rob Hofland voor in zijn initiatiefvoorstel “Recht op herstel van een fout”. Nu kan het maken van een kleine administratieve fout grote (financiële) gevolgen hebben voor de Amsterdammer, zonder dat er enige ruimte is om deze fout te herstellen. Meedogenloos overheidsoptreden schaadt mensen en zorgt ervoor dat het vertrouwen in de rechtsstaat wordt uitgehold. Daarom moeten mensen volgens Hofland de mogelijkheid hebben om bepaalde fouten te herstellen: “Ik vind dat als Amsterdammers een vergissing begaan, ze de kans moeten krijgen om het recht te zetten. Fouten maken is menselijk. Behandel Amsterdammers als mensen, en niet meteen als juridische tegenpartij.”

Geef vertrouwen

In de huidige situatie zijn ambtenaren verplicht, door de geldende wetgeving, om hard op te treden tegen mensen die een fout begaan. Een sprekend voorbeeld hiervan is de casus die bekendstaat als de ‘boodschappenaffaire’, waarin een vrouw in de bijstand boodschappen ontving van haar moeder. Zij had dit volgens de wet moeten melden, alleen had zij dit niet gedaan. De gemeente paste de wet toe en de vrouw moest haar bijstandsuitkering terugbetalen. Dusdanig wantrouwend overheidsoptreden tegen haar burgers, zeker als deze afhankelijk zijn van uitkeringen of toeslagen, is slecht voor het vertrouwen in de (lokale) overheid. Hofland: “We moeten als gemeente fundamenteel anders omgaan met Amsterdammers. Te lang zijn inwoners door de overheid gezien als potentieel fraudeur die te kwader trouw informatie achterhouden. Met dit voorstel wil ik het mogelijk maken om als gemeente te gaan handelen uit vertrouwen, ook als dat betekent dat er iemand misbruik van het recht op een fout kan maken.”

Levensbepalend

Het is voor Amsterdammers vaak best lastig om te achterhalen welke informatie ze direct aan de gemeente moeten doorgeven. Daarom is het gepast om inwoners een kans op herstel te bieden bij een, vaak kleine administratieve, fout. Zo krijgen ambtenaren de ruimte om een menselijke maat toe te passen, en Amsterdammers te helpen om hun fout te herstellen. En hiermee wordt de burger niet direct als een juridische tegenstander bestempeld. Het implementeren van het recht op herstel van een fout vraagt een flinke omslag in de werkcultuur binnen de gemeente. Alleen al de kans om een fout te herstellen, kan een groot verschil maken in het leven van mensen. Hofland: “Met het recht op een fout kan Amsterdam een duidelijk signaal afgeven: een fout maken is menselijk, en als dat gebeurt gaan we ook menselijk met elkaar om. Niet meteen een boete op je deurmat maar kijken hoe we het samen kunnen oplossen.