Eén miljoen euro in lerarenbeurs 2.0: ‘Onderwijs op één’

Amsterdam gaat jaarlijks één miljoen euro vrijmaken en investeren in het Onderwijskennis Netwerk Amsterdam (ONA), op voorstel van D66-fractievoorzitter Rob Hofland. Hiermee geven we invulling aan de lerarenbeurs 2.0, waarmee Amsterdamse leraren de kans krijgen om zich professioneel te blijven ontwikkelen. Een belangrijke stap in de strijd tegen het lerarentekort. Hofland: “Het begint bij kwalitatief onderwijs. En met de lerarenbeurs 2.0 investeren we in de ontwikkeling van leraren. Terwijl er landelijke bezuinigingen komen op de kansen van nieuwe generaties, zijn wij trots dat we dit in Amsterdam samen bereikt hebben. We blijven ons inzetten voor een aantrekkelijk leraarschap.”

Ontwikkelingsbehoefte leraren

Onderwijs op één, daar staat D66 voor. Het is de basis van gelijke kansen voor de toekomst van ons land. Dat het lerarentekort in Amsterdam al jaren groeit, zet de kwaliteit van het onderwijs onder druk. Waarbij de situatie in de meest kwetsbare stadsdelen ook nog het meest nijpend is. En dat is verontrustend. 

Om het lerarentekort tegen te gaan is op voorstel van Hofland structureel één miljoen euro vrijgemaakt voor de lerarenbeurs. Naast het aantrekken van nieuwe leraren is het belangrijk om leraren te behouden voor het vak. Eén van de redenen dat leraren stoppen is het gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden. Met de lerarenbeurs vergroten we het werkplezier van leraren door ze de kans te geven om te blijven leren, bijvoorbeeld in een specifiek vakgebied of door te professionaliseren.

Lerarenbeurs 2.0

De D66-fractie is blij met de uitwerking van de nieuwe lerarenbeurs door het college. Zo wordt het geld geïnvesteerd in het uitbreiden en versterken van het Onderwijs Netwerk Amsterdam. Waarmee een kennisinfrastructuur wordt ontwikkeld, voor en door het onderwijs. Zodat leraren en scholen onderling van elkaar leren, en ze veel regie hebben over de ontwikkelingsaanpak. Om dit te realiseren worden meer scholen opgeleid tot onderzoeksscholen, een soort opleidingslocaties. Ook worden leraren opgeleid tot ‘expert-leraren’, zij trainen andere leraren in een specifiek vakgebied. Zo krijgen Amsterdamse leraren volop opleidingsmogelijkheden om zich te professionaliseren en te ontwikkelen.