Geef MBO de waardering die het verdient 

Mbo-studenten moeten een gezamenlijke introductieweek krijgen met het hbo en wo én dezelfde voordelen met hun studentenkaart ontvangen. Dit gaat het College onderzoeken naar aanleiding van een voorstel van D66 en PvdA. Raadslid Erik Schmit: ‘‘De maatschappelijke waardering van het mbo strookt niet met hun toegevoegde waarde. Die ongelijkheid moeten we rechttrekken en het mbo de waardering geven die het verdient. Dit begint bij mbo-studenten dezelfde rechten geven als hbo en wo studenten.’’ 

Ongelijke behandeling 

Mbo’ers zijn ontzettend belangrijk voor de toekomst van onze stad. Mbo’s leiden het talent op om bijvoorbeeld huizen te bouwen, onze stad te verduurzamen en zorg te verlenen in ziekenhuizen en bij ouderen thuis. Dit zijn essentiële taken die onze maatschappij draaiende houden. Maar de maatschappelijke waardering strookt niet met hun toegevoegde waarde en deze discrepantie begint al in de behandeling van de mbo-student ten opzichte van hbo en wo-studenten. Raadslid Schmit: ‘‘Er is nog veel ongelijkheid. Mbo-studenten doen niet mee met de introweek en krijgen vaak geen korting met hun studentenpas, daar waar hbo en wo-studenten dat wél krijgen. Mbo-studenten moeten wat D66 betreft dezelfde toegang krijgen tot verenigingen, musea en sportclubs.’’

Gezamenlijke introductieweek en gelijke voordelen

Hbo en wo-studenten hebben bij de start van hun studie een gezamenlijke introductieweek. Tijdens deze week leren ze de stad, het studentenleven en elkaar kennen. Het mbo valt hier volledig buiten. Om de kloof tussen de verschillende niveaus te verkleinen wil D66 dat er in samenspraak met de onderwijsinstellingen onderzocht gaat worden of het mbo ook mee kan doen aan de introductieweken. Mbo-studenten moeten daarnaast met hun studentenkaart dezelfde voordelen krijgen als studenten van het hbo en wo. Nu is het nog vaak zo dat kortingen enkel gelden voor hbo en wo studenten. En dat is oneerlijk. De wethouder gaat naar aanleiding van de verzoeken van D66 in gesprek met onderwijsinstellingen over het rechttrekken van de ongelijkheid. Raadslid Schmit: ‘‘Het is belangrijk dat mbo-studenten meegenomen worden in de studentenwereld. Het mbo wordt nu nog te veel gezien als iets ‘anders’. Daar willen we met een gezamenlijke introductietijd en gelijkwaardige studentenkaarten verandering in brengen.’’

Klik hier voor de motie t.a.v. de introductieweek en hier de motie t.a.v. de studentenkaart.