D66: versnel verduurzaming duizenden woningen 

Woningbouwcorporaties geven aan dat isolatie aan de buitenzijde van woningen soms onmogelijk gemaakt wordt door strenge regels van de Welstandscommissie. Die isolatie van duizenden woningen kan hierdoor worden vertraagd. Wethouder van Dantzig zegt na een voorstel van D66 toe om huiseigenaren die willen verduurzamen te willen helpen, zodat zij niet stranden op deze regel. Raadslid Rob Hofland: ‘‘Het is 2022, de klimaatcrisis verwoest voedsel- en watersystemen, versnelt de verspreiding van ziekten en verslechtert wereld de toegang tot goede gezondheidszorg en onderwijs. Het is essentieel om woningen te verduurzamen en de huidige energiecrisis maakt het alleen nog maar meer een bittere noodzaak. We moeten kritisch kijken naar vieze regels die verduurzaming tegenhouden. Woningeigenaren met de wens voor verduurzaming moeten we bedienen door de route langs de wirwar aan regels te stroomlijnen.’’ 

Stroomlijn verduurzamingsprocedures 

Er is een grote en bittere noodzaak om woningen zo snel mogelijk te verduurzamen. Dit is beter voor het klimaat, het wooncomfort en voor de portemonnee van Amsterdammers. Corporaties geven aan dat ze bij de overheid nog doorzettingsmacht mist om isolatiemaatregelen te kunnen treffen. D66 wil dat die processen gestroomlijnd worden. Raadslid Hofland: ‘‘We moeten als overheid iedereen goed kunnen bedienen. Help iedereen die vastloopt in een wirwar van gemeentelijke regels met spoed verder.” De wethouder zegde toe dit te doen. Woningeigenaren met de wens voor verduurzaming kunnen zich bij de gemeente melden om verduurzaming te versnellen en eventuele drempels voor corporaties en andere woningeigenaren weg te nemen.’’

Laat vieze regel verduurzaming niet blokkeren

Helaas lopen er momenteel verduurzamingsprojecten vast op een patstelling tussen bewoners, de welstandscommissie en woningcorporaties. Om als verhuurder een gebouw te verduurzamen moeten het overgrote merendeel van de bewoners akkoord gaan. In sommige gevallen willen bewoners geen binnenzijdige isolatie omdat je dan vierkante meters woonoppervlak verliest. De welstandscommissie weigert dan ingrijpende isolatie van de buitenzijde. Wethouder van Dantzig geeft naar aanleiding van vragen van D66 aan dat in de van Deysselbuurt een oplossing is gevonden voor dit probleem. Raadslid Hofland: ‘‘Het is goed dat we een manier hebben gevonden om deze vieze regel niet zomaar de verduurzaming van tienduizenden woningen te laten blokkeren.”