D66: stel campagne- en lesmateriaal gemeente beschikbaar op middelbare en mbo-scholen!

De opkomst bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezing was historisch laag. Daarbij worden de verschillen in opkomstpercentage tussen stadsdelen steeds groter. Om dit probleem aan te pakken stelt D66 voor om, vanuit de gemeente, op mbo- en middelbare scholen campagne- en lesmateriaal beschikbaar te stellen. Ook krijgen mbo-studenten de mogelijkheid om tegen vergoeding lid te zijn van een stembureau op verkiezingsdag. D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk: “Een hoge verkiezingsopkomst is essentieel voor het democratische draagvlak in Amsterdam. Het is tijd om in actie te komen – zeker om de groepen die nu achterblijven, zoals jongeren en mensen met een praktische opleiding, naar het stemhokje te krijgen.”

Het begint met onderwijs

Het vertrouwen in de politiek en de overheid in Nederland daalt, ook in Amsterdam. Zo was het opkomstpercentage bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezing met historisch laag. En uit onderzoek blijkt dat er in Amsterdam grote groepen mensen hun vertrouwen zijn kwijtgeraakt in de politiek. Het verschil in de opkomst bij de verkiezingen is groot tussen de stadsdelen. Ook zijn er specifieke doelgroepen, zoals jongeren en mensen met een praktische opleiding, die nauwelijks stemmen. Om jongeren, en mensen met een praktische opleiding, te stimuleren om te stemmen stelt D66 voor om vanuit de gemeente campagne- en lesmateriaal beschikbaar te stellen op mbo- en middelbare scholen.

Mbo-studenten in het stembureau

Ook stelt D66 voor om de mogelijkheid onder de aandacht te brengen bij mbo-studenten om lid te zijn van een stembureau, uiteraard tegen vergoeding, en hen hierbij van onderwijs te voorzien. Voor deze vormen van burgerschapsonderwijs is het van belang dat de gemeente samen gaat werken met onderwijsinstellingen om de doelgroepen op een passende manier te bereiken. Hierbij benadrukt D66 dat het belangrijk is om dit bij elke verkiezing te doen. D66-raadslid Erik Schmit: “Het is van belang dat we jongeren en praktisch opgeleiden beter weten te bereiken. Als deze groepen goed betrokken worden, en begrijpen wat de politiek voor hen kan betekenen, verwacht D66 dat de stem-bereidheid toeneemt.”