Benut de potentie van blinden en slechtzienden

Amsterdam gaat zich samen met belangenverenigingen en arbeidsbemiddelaars inzetten om meer blinden en slechtzienden aan het werk te krijgen, dit op voorstel van D66-raadslid Erik Schmit. In de regio Amsterdam zitten meer dan 40.000 blinden en slechtzienden thuis zonder werk, terwijl 70 procent van deze groep aan het werk wil. Schmit: “Blinden en slechtzienden verdienen ook een volwaardige baan. Dat heeft namelijk voordelen voor de persoon in kwestie, en ook voor de maatschappij en de werkgever. En dat is vaak mogelijk met een paar kleine aanpassingen op de werkplek. Alleen hiervoor is wel goede samenwerking nodig, om te kijken wat wel kan.”

Voordelen

Werk is belangrijk om volwaardig mee te draaien in onze maatschappij. Het draagt naast de financiële compensatie vaak bij aan veel meer aspecten van het leven, zoals het sociale netwerk, eigenwaarde en ontwikkeling. Voor visueel beperkten heeft een volwaardige baan dan ook vaak een positief effect op de levenskwaliteit. Ook vermindert elke visueel beperkte met een volwaardige baan de druk op ons sociale stelsel. Daarnaast heeft het aannemen van een visueel beperkte ook een positieve invloed op de werkplek. Zo kan het een positief effect hebben op het relativeringsvermogen van de andere werknemers.

Potentie

In Amsterdam zijn er 40.000 mensen met een visuele beperking, vaak hebben ze geen werk en krijgen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hoewel 70% van de visueel beperkten in Nederland aangeeft graag te willen werken. Alleen de stap naar een volwaardige baan blijkt vaak weerbarstig. Hierbij is het belangrijk dat rolmodellen met een volwaardige baan, bijvoorbeeld bij een bank of als recruiter, anderen inspireren om de stap te zetten. 

Ook vraagt het van werkgevers wat aanpassingen om visueel beperkten vol te laten meedraaien in hun onderneming. Zo zijn er vaak kleine investeringen nodig om de werkplek geschikt te maken. Hierbij ontbreekt vaak ook de kennis en ervaring bij werkgevers. De samenwerking van Amsterdam met onder meer arbeidsbemiddelaars kan hierin een positieve rol spelen.