Amsterdam gaat aan de slag met publiek-privaat investeringsfonds

Het initiatiefvoorstel over de oprichting van een Amsterdams Investeringsfonds van D66-raadslid Erik Schmit is aangenomen. Hiermee gaat Amsterdam de oprichting van een publiek-privaat fonds onderzoeken. Met als doel dat een brede groep Amsterdammers kan investeren in de leefbaarheid en duurzame ontwikkeling van hun stad. Schmit: “Amsterdam kent een rijke geschiedenis van publiek-private initiatieven, zoals van Sarphati en Van Eeghen, die de stad hebben gevormd en belangrijke sociale voorzieningen hebben ontwikkeld. Met het Amsterdams Investeringsfonds willen we mogelijk maken dat Amsterdammers kunnen investeren in hun eigen stad.”

Rijke publiek-private geschiedenis

Publiek-privaat investeren, de Amsterdammer is er al eeuwen mee bekend. Hieruit zijn vele beeldbepalende gebouwen en instellingen voortgekomen, zoals het Vondelpark en het Rijksmuseum. Ook liggen publiek-private initiatieven aan de basis van veel sociale voorzieningen, bijvoorbeeld de eerste moderne ziekenhuizen van Amsterdam en de bouw van sociale woningen. Zulke investeringen waren vroeger enkel voor de welgestelde Amsterdammers. 

Het Amsterdams Investeringsfonds wil een brede groep Amsterdammers, en bedrijven, toegang geven om te investeren in de leefbaarheid en duurzame ontwikkeling van de stad. Daarom is het streven een lage inlegdrempel, bij voorkeur vanaf 500. Waarbij er ruimte is voor grotere investeerders, zoals bedrijven en institutionele beleggers. Hiertegenover staat voor de investeerder een relatief laag financieel rendement, en een hoog maatschappelijk rendement.

Maatschappelijk doel verzekerd

Het Amsterdams Investeringsfonds krijgt een heldere investeringsopdracht om te investeren in projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en de duurzame ontwikkeling van de stad. De investeringsopdracht waarborgt de maatschappelijke doelstelling van het fonds. Waarbij het fonds investeert in investeringsprojecten. Zoals de aankoop van maatschappelijk vastgoed, bijvoorbeeld de aankoop van panden in de binnenstad in samenwerking met NV Zeedijk om de leefbaarheid te verbeteren. Andere mogelijkheden zijn zonnepanelen en buurtvoorzieningen.