Koester en vernieuw de Amsterdamse markt

De markten horen bij de identiteit van Amsterdam, deze lange traditie van markten willen we koesteren als stad. Maar de markt in Amsterdam staat onder druk; teruglopende bezoekersaantallen, toenemend aantal lege plekken en weinig aanwas van jonge ondernemers. D66-raadslid Erik Schmit stelt voor om marktondernemers beter te betrekken bij de plannen voor de toekomst van de markt, actief jonge ondernemers te werven en de doorstart van markten te faciliteren. Schmit: “Het is de hoogste tijd om het tij te keren. De markten zijn een belangrijk onderdeel van Amsterdam, die moeten we koesteren. Ook is de markt een prachtige kweekvijver voor jonge ondernemers. We moeten samenwerken aan een gezonde toekomst van de markten.” 

Terugloop

De ene zware wissel op de andere is er getrokken op de Amsterdamse markten, met de daarbij behorende gevolgen. Allereerst voelt ook de markt de toenemende populariteit van online aankopen, en moet het steeds meer concurreren met (budget-) supermarkten. Tijdens rondetafelgesprekken, tussen raadsleden en marktondernemers, gaven marktondernemers aan dat het Marktbureau, het uitvoeringsorgaan van de gemeente, organisatorisch steken heeft laten vallen. Zij voelen zich ook niet gehoord. Dat heeft geleid tot een gespannen verhouding tussen marktondernemers en de gemeente. 

Stappen vooruit

De markten zijn belangrijk voor Amsterdam, dat wordt algemeen onderkend. Daarom is het nu tijd om gezamenlijk de schouders eronder te zetten en te werken aan een duurzame toekomst van de markten. Om dit voor elkaar te krijgen doet D66 de onderstaande voorstellen. 

Het is volgens D66 van essentieel belang om het gemeentelijk marktbeleid in samenspraak met de marktondernemers te ontwikkelen. Dat wil D66 doen door de verenigingsraad onder marktondernemers te versterken en de rol van de marktadviescommissie te vergroten, zodat er beter geluisterd wordt naar de marktondernemers. 

Lege plekken op een markt, dat wil niemand. Maar de realiteit is dat er meer marktondernemers stoppen dan dat er beginnen. Hierdoor is er sprake van vergrijzing onder de marktondernemers. Dat terwijl de markt bij uitstek een plek is om laagdrempelig een onderneming te starten, en zo te leren ondernemen. Daarom verzoekt D66 de wethouder om actief nieuwe ondernemers te gaan werven, door een campagne op te zetten en daarbij de kansen van ondernemen op de markt te benadrukken.

Amsterdam kent twee typen markten; de gemeentelijke markt, de gemeente regelt de markt, en de private markt , waarbij de organisatie gedaan wordt door ondernemers zelf. Veel private markten, zoals bijvoorbeeld Reuring op IJburg en Zuidermarkt in Zuid zijn zeer succesvol, terwijl gemeentelijke markten, zoals bijvoorbeeld Bos en Lommer, het lastig hebben. D66 roept de wethouder op om beleid te maken dat de doorstart van gemeentelijke markten als private markt mogelijk maakt.