Amsterdams investeringsfonds: Amsterdammers investeren in eigen stad

D66-raadslid Erik Schmit stelt voor om een Amsterdams Investeringsfonds op te richten, waarmee Amsterdammers, en bedrijven, kunnen investeren in de leefbaarheid en duurzame ontwikkeling van de stad.Schmit: “Amsterdam kent een rijke geschiedenis van publiek-private initiatieven, zoals van Sarphati en Van Eeghen, die de stad hebben gevormd en belangrijke sociale voorzieningen hebben ontwikkeld. De huidige maatschappelijke uitdagingen vragen om nieuwe samenwerkingen. Met het investeringsfonds krijgen Amsterdammers een aandeel in de stad.”

Amsterdam voor Amsterdammers 

Het Amsterdams Investeringsfonds geeft de mogelijkheid om te investeren in Amsterdam, waarbij het maatschappelijk rendement hoog is en het financiële rendement lager. Het doel is dat zoveel mogelijk Amsterdammers kunnen deelnemen in het fonds, door een zo laag mogelijke instapdrempel te hanteren, bij voorkeur van bijvoorbeeld 500 euro. Ook is er ruimte voor grotere investeerders, zoals bedrijven en institutionele beleggers. De investeringsopdracht van het fonds is; investeren in projecten die de leefbaarheid en duurzaamheid van Amsterdam bevorderen. 

Investeren in duurzaamheid en leefbaarheid

Het fonds moet investeren in projecten, en niet in bedrijven, die bijdragen aan de duurzaamheid en leefbaarheid van de stad. Voorbeelden hiervan zijn de aankoop en verhuur van maatschappelijk vastgoed. Door een lagere huur te vragen versterkt het fonds de buurtfunctie. Bijvoorbeeld door vastgoed voor een redelijke prijs te verhuren aan bijvoorbeeld een voedselbank, een fietsenstalling of ambachtslieden. Een andere optie is investeren in zonnepanelen en mobility hubs. De investeringen moeten voldoen aan de Sustainable Development Goals, zodat maatschappelijk rendement gewaarborgd is.

Start Amsterdam 750 jaar

Het is aan de gemeente om het startschot te geven van het fonds door een kwartiermaker, onderzoeksteam, aan te stellen om het initiatiefvoorstel uit te werken. Waarbij de inzet is om samen met founding partners de spits af te bijten, en de organisatie op te richten. De gewenste omvang van het investeringsfonds wordt geschat op 50 miljoen. Als het fonds operationeel is dan moet het zichzelf kunnen bedruipen. 

Het gewenste lanceringsmoment van het Amsterdam Investeringsfonds is bij de viering van ‘Amsterdam 750 jaar’, om de toekomst en geschiedenis van Amsterdam met elkaar te verbinden. Schmit: “Met dit fonds wordt het mogelijk om als Amsterdammer te investeren in je eigen stad. Zo draag je direct bij aan de leefbaarheid en verduurzaming van Amsterdam.”