Kennisgroep Zorg en Welzijn

De kennisgroep Zorg en Welzijn bestaat uit D66-leden die affiniteit hebben met de gezondheidszorg, welzijnssector en het sociale domein in Amsterdam.

Onderwerpen

Wij kijken naar de actuele ontwikkelingen in de stad. Daarnaast kiezen we regelmatig speerpunten om op te richten. In het recente verleden waren dit ondermeer:

  • Toegankelijkheid publieke voorzieningen (voor mensen met een beperking);
  • Woningproblematiek voor meerdere doelgroepen (ouderen, gehandicapten, ggz cliënten);
  • Preventieve gezondheidszorg:Rookvrije Generatie / rookvrije zorg
  • Gezond gewicht van kinderen preventieve gezondheidszorg.

De kennisgroep heeft een kernteam dat de agenda bepaalt en de onderwerpen kiest. We komen geregeld bij elkaar, ongeveer eens per zes weken, of vaker als dat nodig is.

We werken graag samen met de raadsleden die deze thema’s in portefeuille hebben. We bepalen per thema welke rol wij hierin het beste kunnen spelen: vraagbaak, organiseren van bijeenkomsten of schrijven van een notitie.

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste nieuwe leden voor onze kennisgroep!