Kennisgroepen

Binnen kennisgroepen verzamelen leden zich rondom een inhoudelijk thema. Vaak hebben zij vanwege hun dagelijkse werk en/of opleiding specifieke kennis van het thema en willen zij volgens het sociaal-liberaal gedachtegoed actief met dit thema aan de slag gaan. Iedere kennisgroep heeft een voorzitter/coördinator.

Doelstellingen

Hoofddoel van een kennisgroep is het stimuleren van idee-ontwikkeling en debat binnen D66 Amsterdam op hun thema. Kennisgroepen ontwikkelen hiertoe (zelfgekozen) thema’s. Dit kan leiden tot publicatie van notities, discussiestukken (voor intern en/of extern gebruik), amendementen op een landelijk partijcongres, een D-Café debatavond in Amsterdam of een mini-conferentie. De kennisgroepen worden daarbij gestimuleerd zoveel mogelijk contact te zoeken met mensen en organisaties buiten de partij om informatie op te halen en ideeën te toetsen. Binnen de partij is er een relatie met landelijke kennisgroepen.

Daarnaast kunnen kennisgroepen politici in de gemeenteraad of bestuurscommissies ondersteunen. Soms ontwikkelt een kennisgroep samen met een gemeenteraadslid een initiatiefvoorstel of schrijven ze gezamenlijk een brief voor de krant. Soms lezen zij mee met de raadsstukken en geven zij input voor de behandeling van een onderwerp in de raad.

Ten slotte leveren kennisgroepen, eens in de vier jaar, een hele wezenlijke en concrete bijdrage aan het gemeentelijke Verkiezingsprogramma (VP) voor de Centrale Stad. Ten behoeve van de Permanente Programma Commissie (PPC) werken Kennisgroepen in een periode van 6-12 maanden hun thema in concept-(hoofd)stukken voor het VP uit. Lees in dit document meer: Richtlijnen kennisgroepen.

Samenstelling en activiteiten

Kennisgroepen verschillen in grootte (5-15 leden) en komen in de regel eens per 4-6 weken bij elkaar. Leden besteden zo’n 8-16 uur per maand aan de Kennisgroep. Lidmaatschap van een Kennisgroep is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Activiteiten variëren van het doen van desk research, veldonderzoek (praten met stakeholders in de stad), uitwerken van projecten (al dan niet in deelgroepen) en het organiseren van evenementen. Een terugkerende activiteit van een Kennisgroep is het verzorgen van een workshop op het jaarlijkse Stadscongres eind september.

Stuur een e-mail naar de betreffende kennisgroep en geef aan waarom je belangstelling hebt voor die kennisgroep.