Kennisgroep Wonen en Bouwen

De kennisgroep Wonen en bouwen houdt zich bezig met bouwen en wonen, ruimtelijke ordening en grondzaken.

Kennisgroep

We organiseren enkele keren per jaar een bijeenkomst waarbij alle leden worden uitgenodigd. In kleinere werkgroepjes worden vervolgens deelonderwerpen uitgewerkt. Notities worden altijd in overleg met de betreffende D66-fractieleden in de Gemeenteraad voorbereid. De notities kunnen ook leiden tot voorstellen in de Gemeenteraad. Daarnaast leveren we bijdragen aan het verkiezingsprogramma, het Stadscongres, D-Café, etc.

Doe mee

De kennisgroep bestaat momenteel uit 20 – 25 personen. Het heeft de voorkeur als deelnemers bekend zijn met een of meer onderwerpen waarop de kennisgroep zich richt, door studie en of door hun werk.