Kennisgroep Mensenrechten en Veiligheid

De kennisgroep pakt vanuit de invalshoek van mensenrechten en veiligheid een breed scala aan onderwerpen op.

Onderwerpen

Onderwerpen lopen uiteen van mensenhandel tot de uitholling van de rechtstaat. We staan in contact met het maatschappelijk middenveld, organiseren debatten en andere bijeenkomsten en houden de actualiteiten bij. We diepen verschillende onderwerpen uit door middel van literatuuronderzoek en dragen bij aan het maatschappelijke debat door onder meer input te leveren aan raadsleden en moties in te dienen.
Recentelijk hebben we de volgende vraagstukken opgepakt:

  • Waarborging van de sociale advocatuur
  • Etnisch profileren
  • Terughalen van IS-kinderen
  • Discriminatie op de arbeidsmarkt
  • Versterking van de positie van sekswerkers

Kennisgroep

De kennisgroep komt maandelijks bij elkaar met aansluitend een borrel. Tijdens deze bijeenkomsten werken we thema’s en bijbehorende activiteiten uit en worden de actualiteiten besproken. Binnen D66 organiseren wij workshops en debatavonden tijdens o.a. het Stadscongres en themabijeenkomsten van de stadsdelen. Twee keer per jaar organiseren we bijeenkomsten die voor iedereen toegankelijk zijn.

Doe mee

Lijkt het jou leuk om aan de slag te gaan met bovenstaande vraagstukken of heb jij wellicht een idee over een vraagstuk waar wij ons mee bezig zouden kunnen houden? Word dan lid van onze kennisgroep! De kennisgroep staat open voor D66’ers die maatschappelijk betrokken zijn en actief willen bijdragen aan een nog beter Amsterdam en Nederland waar iedereen in vrijheid van kan genieten. We vragen van deelnemers betrokkenheid, aanwezigheid tijdens reguliere kennisgroepbijeenkomsten en een tijdsinvestering (zo’n 2-8 uur per maand) om bij te kunnen dragen aan het organiseren van bijeenkomsten en het verdiepen van onderwerpen.