Kennisgroep Financiën

De kennisgroep Financiën houdt zich bezig met vragen die de woordvoerder Financiën van de Amsterdamse D66-fractie aandraagt en met onderwerpen die leden zelf indienen.

Onderwerpen

De afgelopen jaren hebben we ons onder meer gericht op de vaststelling van de WOZ-waarderingen, de erfpacht, de voorzieningen voor armoede en op het inzichtelijk maken van de inkomstenstromen van de gemeente. Onze kennisgroep werkt ook samen met andere kennisgroepen, daar waar onderwerpen van andere kennisgroepen componenten van financiën in zich hebben die kunnen worden doorgerekend.

Momenteel zijn we bezig met een aantal actuele vraagstukken van de fractie, waaronder de Stadsbank en de Sociale kredietbank, de toeristenbelasting en de vermakelijkhedenretributie. Wil je meer weten over de vraagstukken die wij behandelen binnen onze kennisgroep? Neem dan gerust contact op via onderstaand e-mailadres en kom een keer een vergadering bijwonen.

We komen eens per maand bij elkaar om de politieke actualiteit te bespreken. Meestal is dit de laatste dinsdag van de maand in de Stopera of op een alternatieve locatie.

De kennisgroep bestaat op dit moment uit zes actieve leden. Deelname staat open voor alle D66-leden die interesse en kennis hebben van Financiën.