Economie

De kennisgroep Economie agendeert, onderzoekt en adviseert over economische onderwerpen vanuit het D66-gedachtengoed. Maandelijks komt de kennisgroep bijeen. Dat kan zijn voor een workshop, discussieavond, een bedrijfsbezoek of een lezing door een gastspreker. Vanuit de fractie is de woordvoerder Economie aanwezig, zodat ook de laatste actualiteit kan worden besproken. De kennisgroep Economie werkt ook via digitale platforms. Zo kan iedereen op zijn eigen wijze bijdragen.

Onderwerpen

De kennisgroep bespreekt actuele onderwerpen, zoals bijvoorbeeld blockchain-technologie, de ontwikkeling van de toeristische sector of privatiseringsvraagstukken. De kennisgroep komt ook met eigen voorstellen voor de fractie en het verkiezingsprogramma. Voorbeelden hiervan zijn: “Hoe kan de gemeente Amsterdam ondernemers beter faciliteren?”, “Wat is de rol van startups in de Amsterdamse economie?” of “Welke sector heeft de toekomst voor Amsterdam?”.

Kennisgroep

Als kennisgroep willen wij graag dynamisch, innovatief en betrokken zijn. We houden sessies op inspirerende plekken, doen bedrijfsbezoeken en ontmoeten elkaar digitaal. We leveren een bijdrage aan de fractie en aan het verkiezingsprogramma. Als lid kan je bijdragen vanuit je eigen invalshoek of ervaring. De leden van de kennisgroep hebben allen een verschillende achtergrond: zij komen uit het bedrijfsleven of de overheid, zijn ondernemer of bijvoorbeeld student.

Deelnemen

De kennisgroep is ook een ideale manier om andere mensen te leren kennen. De kennisgroep is voor een ieder toegankelijk en is een divers samengestelde club mensen, waarvan de leden in ieder geval één eigenschap met elkaar gemeen hebben: men vindt het belangrijk om dynamisch en betrokken één keer in de maand, acht keer per jaar over de economie van Amsterdam na te denken. De avond sluiten we af met een gezellige borrel.