Kennisgroep Democratisering en Digitale Vernieuwing

De kennisgroep Democratisering en Digitale Vernieuwing is een nieuwe kennisgroep die nadenkt over twee onderwerpen. Hoe kan Amsterdam democratischer worden en wat voor digitale stad willen we zijn. We lezen alles wat we over deze onderwerpen kunnen vinden, we gaan het gesprek aan met iedereen die hierover iets interessants te zeggen heeft, we leggen onze bevindingen vast in notities en we leveren bijdragen aan het verkiezingsprogramma, het Stadscongres, D-Café, etc.

Onderwerpen

Democratisering
D66 bestaat sinds de oprichting uit democraten die zich ongerust maken over de democratie. We willen een vitale democratie en zien dat het daar nog steeds aan ontbreekt. En waarover hebben we het dan, als we over democratie praten, hebben we het dan over het bestuurlijk stelsel, of over de wijze waarop mensen invloed kunnen hebben op de besluitvorming? Of hebben we het, als liberalen, over hoe mensen dingen zelf kunnen regelen. Dat zijn de vragen die ons bezig houden

Digitale Vernieuwing
Amsterdam loopt voorop in de digitalisering. Toch? Of lopen we achter, vergeleken bij China en Silicon Valley? We hebben in elk geval sinds kort een Agenda Digitale Stad en de platformeconomie heeft ook hier een stevige voet aan de grond. Of we dat nou leuk vinden of niet. Hoe gaat het verder? Waar leggen we als D66 de nadruk op? Dat zijn de vragen die we stellen.

Kennisgroep

We komen als kennisgroep regelmatig digitaal en, zodra het weer kan, fysiek bij elkaar. We zijn nu nog met een kleine groep mensen en kunnen alle hulp gebruiken. Dus, vind je dit echt hele interessante onderwerpen, lig je wakker van het democratisch tekort, smart city nachtmerries en de kansen die digitalisering wellicht zou kunnen bieden, doe dan mee met deze spannende nieuwe kennisgroep.