Jeugdzorg

De kosten van de jeugdzorg zijn op dit moment voor praktisch alle gemeente in Nederland een molensteen om de nek van de gemeentebegrotingen.

Bezuinigingen rijk

De bezuinigingen die de rijksoverheid heeft toegepast bij het overhevelen naar de gemeenten, het ondoordachte concept voor die gemeenten met instellingen voor jeugdzorg en de inconsequente berekening van vergoedingen richting de gemeenten maakt dit tot een hoofdpijndossier.

Buiten het feit dat er wel enige oplossingen binnen het gemeentelijk werkgebied gevonden kunnen worden is ook hier de lobby richting ‘Den Haag’ belangrijk. Onze inzet betreft op dat punt met name:

VNG

Voortgaande samenwerking in VNG verband (Vereniging Nederlandse Gemeente – het samenwerkingsverband van de Nederlandse gemeenten richting rijksoverheid) voor een grotere bijdrage van de rijksoverheid richting de gemeenten.

Rijksvergoeding

Een eerlijke vergoeding van het Rijk gebaseerd op daadwerkelijke kosten in plaats van gebaseerd op een rekenmodel.

Categorie C zorg

Het verplaatsen van de kosten voor de zwaarste, zogenaamde categorie C, zorg van de gemeente naar de rijksoverheid. Deze zwaarste zorg kent immers maar weinig aspecten waar de gemeente invloed op kan hebben. Daarmee vervalt de reden voor het verschuiven van deze verantwoordelijkheid naar gemeentelijk niveau. Dit type zorg heeft de grootste invloed op de financiële problemen op dit gebied voor de Nederlandse gemeenten.