Openbaar Vervoer

De gemeente gaat, in de meeste gevallen, slechts indirect over de kwaliteit van het openbaar vervoer. Het werkt in de Vervoersregio samen met andere gemeenten en in dat verband worden ook de afspraken gemaakt met de aanbieders van het openbaar vervoer.

Openbaar vervoer

Er is wel contact tussen de gemeente en de vervoerbedrijven maar dit gebeurt binnen de grenzen van de gesloten overeenkomsten. De gemeente kan uiteraard wel een zelfstandig beleid voeren voor het openbaar vervoer binnen de gemeentegrenzen wat we onder 2.3 al aanstipte. Op onderstaande punten hopen we een zetje te kunnen geven.

Interregionaal vervoer

We ondersteunen de ingezette lijn van de gemeente om te komen tot een grotere samenwerking met de Zuid-Hollandse gemeenten om de openbaar vervoerlijnen door te trekken over de provinciegrenzen.

Haltes en rijfrequentie

We streven naar meer haltes binnen de gemeente en een hogere rijfrequentie met name daar waar dit bijdraagt aan openbaar vervoer als alternatief voor autogebruik richting Amsterdam.

Doortrekken tramlijn

De zetten in op de uiteindelijke verwezenlijking van het doortrekken van de Amsteltram via Aalsmeer richting Schiphol.