Wonen – Woonomgeving

Een goede woonomgeving draagt sterk bij aan het woongenot en aan een betere sociale verbinding binnen de woonbuurt en de gemeente.

Opgeruimd wonen in
een groene omgeving

Verrommeling en slecht onderhoud draagt sterk bij aan een gevoel van onbehagen en onveiligheid, en zorgt op zijn beurt dat mensen zelf minder aandacht aan het schoonhouden van hun omgeving besteden.

D66 wil de komende periode focussen op:

Wijkoverleg

Regelmatige bijeenkomsten met de buurt of wijk over de staat van onderhoud van de openbare ruimte. Dit zorgt voor begrip in de omgeving en mogelijke nuttige opmerkingen en bijdragen van de inwoners ten opzichte van de gemeente. De gemeente kan dan ook sneller inspelen op zaken die spelen in de buurt en daarmee voorkomen dat er onnodige irritatie kan ontstaan.

Groene samenwerking

Het opstellen van een plan van samenwerking voor de onderhoudsdienst voor het openbaar groen waarbij er op eenvoudige wijze kan worden samengewerkt met de inwoners op al dan niet tijdelijke basis. Er is in Aalsmeer veel kennis aanwezig op gebied van onderhoud van bloem, plant en perk en die kennis kan beter benut worden.

Bermplan

Naast het bestaande bomenplan wordt er ook een bermplan opgesteld waarin duidelijk wordt weergegeven op welke wijze bermen en openbaar groen worden bijgehouden, op welke wijze deze ingericht worden met nadruk op veelzijdigheid, ecologische verbindingen en insectenbeheer.

Uiterlijk
publieke ruimte

Er worden normen gesteld op het gebied van afscheidingen richting publieke ruimte. Woonwijken dienen een open en groene atmosfeer te bieden. Afscheidingen zijn uiteraard toegestaan maar moeten op zo een manier worden toegepast dat ze bijdragen aan de groene beleving van de wijk en niet leiden tot ‘verhokking’.