Ga stemmen op woensdag 15 maart!

Op woensdag 15 maart kan vanaf 7:30 tot 21:00 weer gestemd worden. De Provinciale Staten en de Waterschappen zijn dit jaar aan de beurt. Verdere informatie over het stemmen is te vinden op de ‘agenda’ van die dag op deze site.

Kies D66 Noord-Holland

Het spreekt voor zichtzelf dat wij een (partijdig) advies geven om op een van de leden op de kieslijst van D66 Noord-Holland te stemmen. Op de site van D66 Noord-Holland is een kandidatenboek te vinden waar meer informatie over de individuele leden te vinden is.

Maar ter geruststelling; lijsttrekker Amélie Strens is een zeer ervaren, deskundige en zeer gewaardeerde aanvoerder die de afgelopen jaren ook al fractievoorzitter is geweest. Wat ons betreft kunt u ‘blind’ op haar stemmen.

Uiteraard is er ook de mogelijkheid om op een u bekende te stemmen. Het ligt in dat geval erg voor de hand om op onze voormalig wethouder Wilma Alink-Scheltema te stemmen die een flinke duw verleent op plaats 39.

Kies Water Natuurlijk

Wat voor de provincie geldt, geldt uiteraard ook voor de waterschappen. De gemeente Aalsmeer wordt beheerd door twee waterschappen. Grof gesteld wordt Aalsmeer beheerd door het ‘Hoogheemraadschap Rijnland’ en Kudelstaart door ‘Waterschap Amstel, Gooi en Vecht’.
(Voor het verschil in benaming: kijk de uitzending van ‘Kiespijn’ (NPO3) terug van vorige week zondag 5 maart)

D66 kiest er bewust voor om niet als politieke partij mee te doen aan de waterschapsverkiezingen. Het beheer van een waterschap heeft immers per definitie niets van doen met een politieke filosofie of idealen. Het is in eerste instantie een technisch beheer waarbij er weliswaar sprake is van keuzes, maar niet zuiver op basis van ‘politiek’.

D66 heeft echter wel een voorkeur voor een van de deelnemers op basis van hun verkiezingsprogramma voor de waterschappen. En deze partij is ‘Water Natuurlijk’. Deze partij is destijds opgericht door Natuurmonumenten en andere organisaties die zich bezig houden met natuurontwikkeling. D66 geeft gebruikelijk openlijk steun aan deze partij.

Wie zijn er interessant voor uw stem? Denk dan aan onze plaatsgenoten Kees Buskermolen, nr. 4 Rijnland en partijgenoot Ulla Eurich nr. 25 AGV.

Strategisch stemmen

Ook deze verkiezingen gaan er bij enkelen weer stemmen op om ‘strategisch’ te stemmen. Dit uiteraard met het oog op de Eerste Kamerverkiezingen die zullen volgen op de verkiezingen voor de Provinciale Staten (de leden van de Provinciale Staten kiezen, op dezelfde wijze als wij, de leden van de Eerste Kamer, kort nadat ze hun plaats in de Staten hebben ingenomen).

Dit is eigenlijk altijd een slecht idee. Je idealen worden het best vertegenwoordigd door de mensen die ze beloven na te streven. Kiezers kiezen geen machtsblokken, alleen partijen die eventueel deelnemen aan een machtsblok. Het is dus altijd beter om voor een sterk D66 geluid te zorgen. Dit maakt dat onze idealen de beste weg in de onderhandelingen zullen vinden.

Belangrijker nog wat ons persoonlijk betreft; hoe groter D66 is in de Provinciale Staten, hoe beter wij onze stem als D66 Aalsmeer kunnen laten horen in de provincie. Wij hebben regelmatig overleg met zowel de fractie in de provincie, als die in de Tweede – en Eerste Kamer. Hoe groter onze fracties in die overleggen, hoe beter wij het Aalsmeerse belang daar kunnen laten horen. Kies dus zuiver en niet politiek. Stem D66 Noord-Holland

PS23: D66 Noord-Holland bezoekt D66 Aalsmeer Beeld: D66 Aalsmeer

D66 Noord-Holland op bezoek bij D66 Aalsmeer

Op zaterdag 11 maart kwam D66 Noord-Holland op bezoek in het kader van de campagne PS23. Dit was bedoeld als een flyer c.q. canvas gelegenheid. Maar in de plaats van de deuren langs te gaan besloten we in Aalsmeer de bewoners naar ons toe te laten komen. Voldoende voorraad drankjes, knabbels en gespreksonderwerpen.

’t Was erg gezellig en de tussenstop tussen Hoofddorp en Amsterdam op de fietstocht van D66 NH werd zeer gewaardeerd. ‘Iets later’ dan gepland vervolgde de Noord-Hollanders gevoed en gevuld hun fietstocht.

Ter herinnering: na iedere ‘beeldvormende’ commissievergadering is iedereen, en dan met name de leden, uitgenodigd om met ons na te borrelen in ‘de nazit’. Exacte, wisselende locatie per keer te vinden op deze site.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.