Raads-vergadering

Op donderdag 30 mei vergadert de gemeenteraad van Aalsmeer.

Agenda

De agenda is als volgt:

  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Uiterweg 358’
  • Vaststellen bestemmingsplan ‘Veeg- en Herstelplan Aalsmeer 2024’
  • Vaststellen bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Archeologie en Cultuurhistorie Aalsmeer 2024’
  • Aanbevelingen rekenkameronderzoek klachtenbehandeling gemeente Aalsmeer
  • Gedragscode integriteit burgemeester en gedragscode integriteit wethouders
  • Concept voorstel wijziging Centrumregeling Aalsmeer en Amstelveen
  • 13de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
  • Herfinanciering GPAG BV
  • Conceptjaarrekening 2023 en conceptbegroting 2025 Amstelland Meerlanden Overleg
  • Vragenkwartier

Commentaar

Het is op dit moment nog niet duidelijk welke de Hamerstukken zullen zijn en welke eventueel nog besproken zouden moeten worden.