Europese verkiezingen

Beeld: D66 Beeldbank

Op donderdag 6 juni 2024 zullen de Europese verkiezingen plaatsvinden in Nederland. Iedere lidstaat kent zijn eigen verkiezingsdatum. Dit levert geen problemen op omdat iedere lidstaat zijn eigen partijlijsten kent en er (vooralsnog) geen mogelijkheid is om op een buitenlandse lijst te stemmen.

Informatie

De Europese Unie heeft een website die alle informatie bevat voor iedere lidstaat, in iedere taal van de lidstaten.

De Nederlandse Kiesraad heeft zoals gebruikelijk ook alle informatie op hun website staan.

Ter zijner tijd zal alle informatie van D66 ook overzichtelijk gepresenteerd gaan worden. We houden je hier op de hoogte zodra hier meer over bekend is.