Borrel mee met de fractie in ‘de nazit’.

Beeld: Marion Geisler

De inmiddels traditionele borrel na de eerste ronde commissievergaderingen zal plaatsvinden in Aalsmeer Dorp

Locatie en tijd

Locatie zal nog worden bekend gemaakt – op dit moment staat de Oude Veiling op de voorlopige agenda. De borrel begint in principe na afloop van de commissievergadering rond 22:00.

Het is altijd mogelijk al eerder een drankje te nemen en te wachten op de aankomst van de fractie. Ook kan uiteraard de commissievergadering worden bijgewoond op de publieke tribune waarna we gezamenlijk richting locatie lopen.

De locatie wisselt naar gelang de onderwerpen in de voorgaande commissievergaderingen. Dit keer is Aalsmeer-Dorp aan de buurt waar we onder meer de plannen voor de Uiterweg kunnen bepraten. Maar uiteraard ook alle andere onderwerpen die voorbij komen.