D-Café Energietransitie en Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 25 januari vindt er een D-Café plaats met als onderwerp de energietransitie. Voorafgaand zal er een Algemene Ledenvergadering plaatsvinden waarin onder meer de jaarstukken worden besproken.

De avond is vrij toegankelijk voor eenieder die geïnteresseerd is.

AAV

Het eerste gedeelte vanaf 19:30 wordt gevuld door de Algemene Afdelingsvergadering. Belangrijkste agendapunt is de afhandeling van de financiële zaken van afgelopen jaar en de begroting voor komend jaar.

D-Café

Het tweede deel vanaf 20:15 is bestemd voor het onderwerp Energietransitie en Klimaat. Er vindt een paneldiscussie plaats tussen Vincent Ruijter – commercieel directeur Iwell (o.m. ‘slimme batterijen’), Stijn Grove – MD Dutch Data Center Association (o.m. datacentra en restwarmte), Aarnoud van der Deijl – dominee ‘De Ark’ (‘groene kerk’ Hoofddorp en oprichter Energiebank H’meer) en onder gespreksleiding van Sophie van der Meer – raadslid D66 H’meer.

Nieuwjaarsborrel

Ter afsluiting zal er worden genanieuwjaarsborreld worden.