Gecombineerde commissie-vergadering

Op dinsdag 19 september vergadert de gemeenteraad in een gecombineerde Oordeelsvormende Commissievergadering.

Agenda

De agenda ziet er als volgt uit:

  • Participatiebeleid voor de fysieke leefomgeving
  • Nota vaste activa 2023 gemeente Aalsmeer
  • Luchtvaartzaken
  • Regionale Samenwerking
  • Vragenkwartier

Commentaar

Het eerste punt is het meest interessant voor de buitenstaander. Dit betreft de manier waarop er binnen de nieuwe Omgevingswet omgegaan gaat worden met het gegeven van de participatieverplichting. Waarschijnlijk zal er weinig discussie in de raad zijn over dit onderwerp omdat de stukken voor zichzelf spreken. Voor de geïnteresseerden: duik de stukken in. Uiteraard zijn we altijd beschikbaar voor verder commentaar en/of toelichting van onze kant.

Het tweede punt betreft een ‘technische’ aanpassing met betrekking tot de rekenmethode die gebruikt wordt bij de waardering en de afschrijvingen op het gemeentelijke vastgoed.

De overige punten staan standaard op de agenda en kennen op dit moment nog geen inhoud.