Vergadering commissie Maatschappij & Bestuur

Raadhuis Aalsmeer - Beeld: Gemeente Aalsmeer

Op donderdag 6 oktober vergadert de commissie Maatschappij en Bestuur

agenda

De agenda is als volgt

  • Presentatie Quick Scan vliegtuighinder Zuidoosthoek
  • Begroting 2023 en actualisatie begroting 2022 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
  • Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
  • Wijziging Verordening op de raadscommissie
  • Luchtvaartzaken
  • Presentatie project Westeinderscheg
  • Presentatie Jeugdhulp, organisatie, ontwikkelingen en cijfers
  • Regionale Samenwerking

Vergaderingen

De inhoud en de standpunten van de fractie D66 Aalsmeer worden besproken in de fractievergadering direct voor de commissie- en raadsvergaderingen.

Alle (openbare) raads- en commissievergaderingen zijn zowel ‘live’ te volgen als terug te kijken via de website van de gemeente Aalsmeer – klik hier.