Algemene Afdelingsvergadering

Op 16 mei is er weer een AAV. Hier zal de uitslag van de bestuursverkiezingen gepresenteerd worden en de rapportage van de Verkiezingsevaluatiecommissie.

Na afloop uiteraard gelegenheid voor een drankje en een goed gesprek.

Onderwerpen zijn de bestuursverkiezingen, afscheid vertrekkende bestuursleden, voorbereiding landelijk congres inclusief moties, verslag verkiezingsevaluatiecommissie. Zie de e-mail van 7 mei voor de volledige agenda.