Pixabay databank (free) - Beeld: Sandid

Bijeenkomst raadsfracties (besloten) richting raadsakkoord. Tweede rapportage.

Bespreking en mogelijke presentatie van het raadsakkoord dat kan dienen als basis voor de collegeonderhandelingen.

Vooralsnog is deze datum gekozen als (eerste) einddatum van de onderhandelingen richting raadsbreed akkoord.