Voorbeeldfunctie gemeente

Zuinig zijn met grondstoffen en energie geldt natuurlijk ook voor de gemeente Zevenaar zelf. Juist in deze tijd moet zij het goede voorbeeld geven. Bijvoorbeeld door het toepassen van duurzame energiebronnen of -installaties. De gemeente moet nadrukkelijk de rol van aanjager en stimulator oppakken. D66 wil dat de gemeente meer voorlicht, gerichter stimuleert, de regie pakt en faciliteert zodat inwoners, bedrijven en instellingen kunnen uitvoeren.

De kosten van de gehele levensduur laten meewegen bij de inkoop van producten, gebouwen en installaties (functioneel aanbesteden en duurzaam inkopen).

Lokale ondernemers betrekken bij het verduurzamen van de gemeente.
Van de Gemeente Zevenaar een Fairtrade-gemeente maken.

Jaarlijkse klimaatrapportage waarbij het effect van voorgenomen en uitgevoerde plannen in beeld wordt gebracht.