Verhogen verkeers-veiligheid voor fietsers

D66 pleit voor een Coördinator Verkeersveiligheid als vast meldpunt voor onveilige verkeerssituaties. Schoolgaande kinderen en ouders praten als dagelijkse gebruiker mee over het verbeteren van schoolfietsroutes. D66 wil dat de signalen goed worden opgepikt. Signalen over onveilige fietspaden of kruispunten zijn een reden om deze te verbeteren.