Verduurzaming voor bedrijven en particulieren

Een eerste stap richting een energieneutraal Zevenaar is energiebesparing: wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Ook hier heeft de gemeente Zevenaar zelf een voorbeeldfunctie. Ze moet haar eigen vastgoed verduurzamen, lokaal geproduceerde groene stroom inkopen en alle openbare verlichting vervangen door LED.

Inwoners en bedrijven hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om energie te besparen en zelf te produceren. De afgelopen jaren zijn er met name in de sociale huursector al wat stappen gezet en concrete afspraken gemaakt. De komende periode focussen we op het begeleiden van particuliere woningbezitters naar energiebesparing. We beginnen daar waar het snelst resultaat kan worden geboekt: we willen dat in 2026 geen enkele woning meer het laagste energielabel heeft. Daar is natuurlijk veel geld voor nodig. Om hiervoor duurzaamheidsleningen te kunnen verstrekken, moet daarom samengewerkt worden met externe investeerders. Duurzaamheid loont: deze leningen kunnen met de opbrengst van energiebesparing worden afgelost.

Wij willen dat inwoners en bedrijven zoveel mogelijk zelf makkelijk en goedkoop schone energie kunnen opwekken. Zowel voor eigenaren van woningen en percelen, en voor huurders. Bij voorzieningen zoals zonnepanelen en bijv. windturbines moet alles in het werk worden gesteld om omwonenden te laten participeren (dat wil zeggen bijdragen in de investering en meedelen in de opbrengsten).

D66 wil bedrijven ondersteunen om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Samen met bedrijven kijken we wat er nodig is voor verduurzaming van de grond te krijgen en afvalstromen weer elders in te zetten. Het stimuleren
van verduurzaming combineren we met een striktere handhaving van de Wet Milieubeheer, die bedrijven dwingt ook daadwerkelijk in duurzaamheid te investeren.

Initiatieven faciliteren om koopwoningen te verduurzamen; de gemeente wijst de weg naar informatie geeft actief voorlichting over duurzaamheidsmaatregelen.

De gemeente faciliteert mensen en bedrijven die investeren in verduurzaming. Zo draagt de plaatselijke overheid bij aan een comfortabeler huis en lagere maandlasten.

Een duurzaamheidsparticipatiefonds instellen om duurzaamheidsprojecten meer zelfstandigheid te geven; een samenwerkingsverband.

tussen gemeente en marktpartijen om de duurzaamheid ook echt te kunnen realiseren.

Verduurzaming van bestaand en nieuw vastgoed stimuleren.

Versnellen van vergunningen voor verbouwingen die verduurzamen.

Bij het vaststellen van de leges: hoe duurzamer een initiatief, hoe lager de (bouw-) leges.

Systemen voor deelfietsen en deelauto’s bevorderen.