Openbaar vervoer

D66 is voorstander van de komst van een tweede treinstation in Zevenaar. De ontwikkeling van Zevenaar Oost zal met de komst van de Fashion Outlet, de verdere ontwikkeling bedrijventerrein 7poort en Groot Holthuizen zorgen voor een grote bedrijvigheid in het oostelijke gedeelte van Zevenaar. Om alles in goede banen te leiden moeten we nu al anticiperen. Bij deze infrastructuur hoort wat D66 betreft ook een tweede treinstation. Ook het openbaar vervoer voor de woonkernen op het Gelders Eiland en bij de IJssel heeft voortdurend aandacht nodig. Een regelmatige dienstregeling geeft iedereen een vrije keuze in vervoer.

Tweede station

Gemeente spant zich in om gezamenlijk met alle belanghebbenden de noodzaak van de komst van een tweede treinstation in Zevenaar provinciaal te agenderen.

Maatwerk

Gemeente gaat maatwerkprojecten rondom mobiliteit stimuleren en faciliteren; gemeente dient als sparringpartner voor
burgerinitiatieven