Onderwijscampus Vestersbos

Door de vergrijzing zal er in Zevenaar geleidelijk een minder aanbod aan basisschoolleerlingen zijn, wat zal leiden tot onderbezetting of leegstand van schoolgebouwen. De onderwijsbesturen zijn zich hiervan bewust en willen negatieve effecten vermijden. Er wordt gezamenlijk gekeken hoe het basisonderwijs/IKC in Zevenaar op peil blijft en waar het gevestigd moet zijn. D66 heeft de voorkeur voor scholen in de wijk die het voedingsgebied vormt of voor een school die centraal gelegen is tussen de wijken die het voedingsgebied vormen. In dit licht is het plan voor een nieuwe onderwijscampus voor zo’n 1.000 leerlingen tot 16 jaar niet goed onderbouwd. Er is er op deze locatie onvoldoende ruimte voor een gymzaal, voor een speelplaats voor dit aantal kinderen en voor een parkeerplaats. Gezien de ligging tussen het spoor en de woonwijk, zal ook de verkeersafwikkeling grote gevaren met zich meebrengen. De jonge gezinnen wonen bovendien niet in de omgeving van het Vestersbos, maar juist in de wijken waar de IKC scholen staan die moeten wijken voor deze onderwijscampus. D66 is van mening dat deze locatie beter geschikt gemaakt kan worden voor woningbouw, dichtbij het centrum en openbaar vervoer voorzieningen.