Onderwijs voor volwassenen

Goed onderwijs is ook de toegang tot werk, de arbeidsmarkt en zelfs bij werkloosheid zorgt onderwijs ervoor dat je zelf of via bemiddeling weer sneller aan een baan kunt komen.

Een leven lang leren

Een leven lang leren stimuleren door educatieve initiatieven en stichtingen te subsidiëren, met name Kunstwerk! en educatieve activiteiten voor laaggeletterden (zowel de formele als de non-formele activiteiten).

Nieuwe initiatieven

Bij nieuwe educatieve initiatieven: stimuleren dat deze geschikt worden gemaakt voor scholen, en ook aan senioren en wijkverenigingen worden aangeboden.