Lokale inspraak

De vormgeving van lokale inspraak is spannend en ingewikkeld. Op welk moment kunnen mensen aanhaken en op welke manier? Op welke vraag kunnen inwoners reageren? Hoe wordt het gesprek gevoerd? Wie draagt welke verantwoordelijkheid? Moeilijke maar belangrijke vragen. Als het onduidelijk is waar de inspraak over gaat (en waarover niet), dan wordt er vaak niks gedaan met de inspraakreacties van de omwonenden en andere belanghebbenden.