Integrale KindCentra (IKC)

Op één locatie worden de kinderopvang, peuterspeelzaal, voorschoolse opvang, BSO, gymzaal en de basisschool samengebracht tot een IKC, een Integraal Kind Centrum. Er worden ook lessen gegeven door vakleerkrachten in kunst, cultuur, sport en andere activiteiten. Kinderen uit alle gezinnen komen zo in aanraking met een rijke leeromgeving. Ook kinderen met een beperking, een achterstand of gedragsproblemen moeten gelijke kansen hebben. Zij moeten op een passende onderwijsplek kunnen worden geplaatst. De complete schooldag geeft ouders de mogelijkheid om opvoeding en werk beter te combineren. De kinderopvang wordt grotendeels vergoed vanuit de overheid, hierover worden in het regeerakkoord 2021 afspraken gemaakt.