Fiets

D66 streeft naar een duurzame samenleving. Wij vinden dat het gebruik van de fiets moet worden gestimuleerd en willen onze gemeente profileren als een fietsvriendelijke en fietsveilige gemeente.

D66 wil verdere ontsluiting van het fiets- en wandelpadennetwerk binnen de centrumgemeente en de woonkernen. Bijvoorbeeld met rode fietspaden en drempelvrije wandelpaden die ook toegankelijk zijn voor gebruikers van een rolstoel of rollator. Een gedegen fietsplan binnen het verkeersbeleid. Met prioriteit voor duurzaamheid en veiligheid, maar ook met het uitgangspunt om Zevenaar voor toeristen aantrekkelijker ter maken.

Het snelfietspad biedt fietsers één doorgaande route van Babberich naar Arnhem (en Nijmegen). De fiets is voor veel inwoners een belangrijk vervoermiddel, vooral ook voor de schoolgaande jeugd. Vanzelfsprekend zijn de fietsroutes ook aantrekkelijk voor de vele toeristen en dagjesmensen.