Elektrisch rijden en laadpalen

In 2030 worden 2 miljoen elektrische voertuigen in Nederland verwacht, waarvoor 1,7 miljoen laadpunten nodig zullen zijn. Ongeveer 4000 van die laadpunten zullen dan op publieke locaties in onze gemeente moeten staan. Die publieke laadpunten worden gerealiseerd middels het proces ‘aanvraag en realisatie publieke laadinfrastructuur’. Op dit moment worden er ongeveer 12 tot 20 publieke laadpunten per jaar gerealiseerd. In 2030 zal dat aantal 4000 moeten zijn dus is er een versnelling in het huidige aanvraag- en realisatieproces nodig opdat er tijdig een dekkend, toegankelijk en toekomstbestendig laadnetwerk wordt gerealiseerd, zodat de opschaling van elektrisch rijden niet wordt belemmerd en ook Zevenaar meewerkt aan de ambitie in het Regeerakkoord dat in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn.